Info voor scholen

Stagiairs vormen als toekomstige verpleegkundigen de bouwsteen van de toekomst voor onze organisatie. Daarom willen we elke student die bij ons stage loopt in de watten leggen, zowel inhoudelijk als op vlak van begeleiding door onze stagebegeleiders en –mentoren.

Soorten stages

.1.

Zorgstage

(voor iedereen beschikbaar)

de ideale manier om ervaring op te doen in de wereld van de thuisverpleging. De student is dagelijks op stap met de stagebegeleider die hem/haar gaandeweg wegwijs maakt in alle aspecten van de job als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. Samen met de stagebegeleider staat de student in voor de totaalzorg van de patiënt en is deze mede verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle verpleging.

.2.

Totaalstage

(enkel voor 2e en 3e bachelor en 3e HBO5)

biedt een ideaal evenwicht tussen ervaring op het werkveld en een blik achter de schermen van onze organisatie. Het grootste deel van de stageperiode (70%) is de student op stap met de stagebegeleider, een thuisverpleegkundige, die hem/haar gaandeweg laat proeven van de job als thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis. De overige tijd (30%) gaat de student mee met een nursing begeleider die hem/haar het reilen en zeilen achter de schermen van onze organisatie leert kennen (meevolgen van een patiëntenbespreking, deelname aan een kwaliteitscirkel, …).

.3.

Managementstage

(enkel voor 4e bachelor)

heeft als bedoeling om een helikopterbeeld van onze organisatie mee te geven. Enerzijds leert de student het reilen en zeilen op het werkveld kennen door mee te draaien met de stagebegeleider, een thuisverpleegkundige (60%). De overige helft van de stage (40%) wordt de student begeleid door een nursing begeleider die hem/haar een uniek beeld geeft van de werking van onze organisatie. De student krijgt mits goede ondersteuning de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan intern en extern overleg (patiëntenbespreking, artsenoverleg, …), mee te lopen met de afdelingsverantwoordelijke, deel te nemen aan lopende projecten of opleidingen, …

Inschrijving

Studenten dienen normaliter ingeschreven te worden door de school volgens de spelregels opgesomd in de infobrochure. Alle beschikbare stageplaatsen vind je via deze link.

Praktisch

Meer informatie kan je terugvinden in deze infobrochure.