Voel jij je thuis bij onze zorgbrigade?

logo dezorgbrigade

Warmte

Elke dag staan onze medewerkers met veel engagement in voor een hartverwarmende zorg, waarbij de patiënt centraal staat en we waar nodig ook andere diensten betrekken.

logo dezorgbrigade

teamwerk

Onze missie kunnen we enkel waarmaken dankzij onze sterke collegialiteit en de goede samenwerking en communicatie met alle partners in de zorg. Ook de patiënt zelf en zijn eventuele mantelzorger willen we maximaal betrekken.

logo dezorgbrigade

Dynamiek

We nemen het voortouw op vlak van kwalitatieve thuisverpleging en spelen vanuit onze expertise actief in op zorgnoden en evoluties door continu te investeren in onze dienstverlening en vernieuwende zorgconcepten.

logo dezorgbrigade

respect

We zijn als organisatie steeds toegankelijk voor elke patiënt, vanuit een fundamenteel respect voor elkeen. We willen op een authentieke manier goede zorg verlenen, met erkenning voor de eigenheid van elke patiënt als persoon.

logo dezorgbrigade

professionaliteit

Onze medewerkers zjin allen gekwalificeerd en kunnen rekenen op een sterke omkadering en permanente vorming om zich te blijven ontwikkelen tot autonome professional, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten. Als lerende organisatie gaan we actief op zoek naar feedback bij al onze stakeholders vanuit de betrachting om het steeds beter te doen.