Onze thuiszorg is
goud waard

Ontdek onze vacatures

Jarenlang investeren in kwaliteit levert het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een internationaal gouden accreditatielevel op van Accreditation Canada (AC), een organisatie met een wereldwijde reputatie in de zorgsector. We zijn zeer trots dat wij de eerste thuiszorgorganisatie in België zijn die deze erkenning krijgt.

In kader van de maatschappelijke verantwoording en het objectief toetsen van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening vinden wij het noodzakelijk om in te stappen in een accreditatietraject net als de meeste Vlaamse ziekenhuizen. In Vlaanderen hanteert men daarvoor 2 gelijkwaardige internationale standaarden: het Amerikaanse JCI en het Canadese Qmentum die door AC en het Nederlandse NIAZ gebruikt worden.

Wit-Gouden Kruis West-Vlaanderen

Na een grondige doorlichting waarbij de AC-auditeurs meegingen tot bij de patiënt thuis om ter plaatse de kwaliteit van onze totaalzorg en dienstverlening te beoordelen, heeft het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een accreditatie op basis van de Q-Mentum normen behaald. Met deze accreditatie tonen we dat de kwaliteit van onze verpleging kwalitatief hoogwaardig is. Dit is een sterk en vertrouwenwekkend signaal voor de patiënten, mantelzorgers, huisartsen, ziekenhuizen en beleidsmakers. Om het kwaliteitslabel te behouden, moeten we dit intensief doorlichtingspoces om de drie jaar opnieuw doorlopen: voor ons een extra trigger om het steeds beter te doen.

Dat het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een internationale accreditatie voor kwaliteit krijgt, is een duidelijke versterking van het imago en de geloofwaardigheid van de eerste lijnzorg in Vlaanderen.

Tot slot beseffen we heel goed dat dit gouden kwaliteitslabel vooral te danken is aan de bewonderenswaardige inzet van al onze medewerkers. Ze kunnen terecht fier zijn op deze erkenning en de pioniersrol die ze in de thuiszorg vervullen. Onze medewerkers geven elke dag het beste van zichzelf en we zijn dan ook verheugd dat een internationaal accreditatiebedrijf hun inspanningen bevestigt én beloont.

Spreekt onze aanpak je aan? Wil je meebouwen aan een groeiende organisatie en deel uitmaken van enthousiaste en professionele teams? Aarzel dan niet en solliciteer vandaag nog! Samen staan wij garant voor een kwaliteitsvolle zorg voor alle patiënten.

Ontdek onze vacatures